1.png

Aktualności

roboty drogowezmni6 i 9 grudnia 2021 r. (poniedziałek i czwartek) w ramach prac dla zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)" zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Węgrzcach (DK7) w rejonie przystanku „Węgrzce Trzecia Góra".

6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) ruch zostanie skierowany na jezdnię tymczasową zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu – etap 2 (załącznik). Przystanek „Węgrzce Trzecia Góra" w kierunku Michałowic będzie funkcjonować w tymczasowej lokalizacji poza zakresem robót (przesunięcie o ok. 140 m do przodu).

9 grudnia 2021 r. (czwartek) poza zakres robót zostanie przestawiony również przystanek „Węgrzce Trzecia Góra" w kierunku Krakowa – o ok. 80 m do przodu, a przebieg jezdni tymczasowej zostanie zmodyfikowany zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu – etap 4 (załącznik).Przystanki w tymczasowych lokalizacjach będą zlokalizowane na utwardzonych peronach przystankowych przygotowanych przez wykonawcę robót. Przewiduje się, że organizacja ruchu dla etapu 4 będzie utrzymana przez ok. 6 miesięcy, po czym wprowadzane będą kolejne zmiany w przebiegu jezdni tymczasowej.

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Trojanowice zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Trojanowice w dniu 05.12.2021 r. (Niedziela) o godzinie 16:00 w Budynku Wielofunkcyjnym  w Trojanowicach, Trojanowice, ul. Krakowska 120 (parter budynku)
Proponowany porządek zebrania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Trojanowice 5 grudnia 2021 roku 

Na podstawie §24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. z późniejszymi zmianami) zwołuję: ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA OSIEDLE ŁOKIETKA

TERMIN: wtorek 7.12.2021 r. o godz. 19:00
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie: wtorek 7.12.2021 r. o godz. 19:15 w tym samym miejscu i z tym samym proponowanym porządkiem obrad.
MIEJSCE: Zebranie odbędzie się częściowo w trybie zdalnym (program Cisco firmy Webex), częściowo w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116.

Informacja dodatkowa:
Jeżeli, ze względu na pandemię, zostaną wprowadzone przepisy uniemożliwiające odbycie zebrania w sali konferencyjnej lub jeżeli wszyscy deklarujący udział w zebraniu zgłoszą chęć uczestnictwa tylko zdalnego, to zebranie odbędzie się tylko w trybie zdalnym (online).

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej:  Zebranie wiejskie Sołectwa Osiedle Łokietka 7 grudnia 2021 roku

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Pękowice wwołuję zebranie wiejskie sołectwa Pękowice na dzień 12.12.2021 r.  o godzinie 14:00.
Zebranie odbędzie się w Centrum Integracji Społecznej ul. Galicyjska 17A, Zielonki na dużej sali.
Porządek spotkania:

Czytaj więcej: Zebranie wiejskie Sołectwa Pękowice 12 grudnia 2021 roku 

autobus przystanek

Niestety, od 1 grudnia autobus aglomeracyjny linii 227 nie powróci jeszcze na swoją stałą trasę. Jak informuje kierownik budowy - remontu drogi powiatowej nr 2151K, czyli ul. Garlickiej w Zielonkach - prowadzonej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego: "W związku z realizowanymi pracami związanymi z remontem mostu w miejscowości Zielonki, ul. Garlicka, w wyniku nieuzyskania do dnia dzisiejszego (30.11.2021 r.) pozytywnych wyników wczesnej wytrzymałości betonu wykonanej płyty mostu, nie ma możliwości przywrócenia w dniu jutrzejszym (1.12.2021 r.) przejezdności dla autobusów linii 227. Na zaistniały stan rzeczy mają wpływ niskie temperatury opóźniające proces wiązania betonu i osiągnięcie przez niego wymaganej wytrzymałości do dopuszczenia po nim ruchu kołowego. Kolejne badania wytrzymałości betonu zostaną przeprowadzone w piątek w godzinach okołopołudniowych. Ocena ich wyników pozwoli na określenie daty przywrócenia przejezdności dla autobusów linii 227. Za powstałe niedogodności przepraszam w imieniu swoim oraz spółki TRANZIT."
W związku z czym Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że: "W związku z brakiem możliwości wznowienia ruchu na remontowanym moście w ciągu ul. Garlickiej w Zielonkach linia 227 zostanie utrzymana na obecnej trasie objazdowej do czasu wyznaczenia nowego terminu przywrócenia linii na stałą trasę". Informacja ZTP w Krakowie

roboty drogowezmni3 grudnia 2021 r. (piątek) w godzinach porannych w związku z pracami w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”  na ul. Karola Wojtyły w Batowicach zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na przeniesieniu ruchu na jezdnię tymczasową zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu (załącznik). Przystanek „Batowice Spławy” w dalszym ciągu będzie funkcjonował w tymczasowej lokalizacji. Przebieg jezdni tymczasowej będzie modyfikowany w kolejnych etapach prac, o czym wykonawca będzie informował na bieżąco. Jezdnia tymczasowa w tym rejonie będzie funkcjonować do czasu zakończenia inwestycji (wg planu: lipiec 2023 r.).

II Forum Metropolii KrakowskiejStowarzyszenie Metropolia Krakowska, powołane w 2014 r., tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin – miasta Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.
Od 29 listopada do 7 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska organizuje II Forum Metropolii Krakowskiej. Forum to okazja do przekazania informacji o gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru w kolejnym dziesięcioleciu oraz zaprezentowania gotowego projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030. Odbędzie się 7 tematycznych spotkań - każdy dzień poświęcony zostanie innej dziedzinie współpracy. Codziennie będzie miała miejsce m.in. prezentacja innowacyjnej dobrej praktyki oraz warsztaty dla pracowników gminnych zaangażowanych w realizację strategii w danej dziedzinie współpracy. Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta Sesja Walnego Zebrania Członków, która odbędzie się 14 grudnia br. Po jej zakończeniu będzie mieć miejsce podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej.
Dzień 1 - 29 listopada: Inteligentne Zarządzanie

Dzień 2 - 30 listopada: Środowisko i przestrzeń

Dzień 3 - 1 grudnia: Gospodarka

IMG 6443Niedziela, listopadowy wieczór 28 listopada, sala muzyczna Folwarku Kultura w Owczarach, filii Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, zamienia się w salę koncertową. W pierwszy Muzyczny Wieczór można usiąść w kameralnym gronie i posłuchać muzyki. Tym razem bliżej poznaliśmy możliwości akordeonu, na którym zagrał Bartosz Sioła oraz przypomnieliśmy sobie znane tony mistrza baroku Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Adama Zająca na pianinie.

Czytaj więcej: Muzyczna premiera w Folwarku Kultura

1Węgrzce13b27 listopada, w sobotę, Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrzcach powitała fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D16. Pojazd zastąpił Stara 200. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy ma 6 miejsc, jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 3 tys. litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 l; wydajność autopompy wynosi 1600 l/minutę. Zabudowę wykonała firma PS Szczęśniak.
- Nowy wóz wykorzystywany będzie do wszelakich akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej miejscowości, gminy i powiatu, bo nasza jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym  - informuje naczelnik OSP Węgrzce Dariusz Wróbel. – W tym roku mieliśmy już 78 wyjazdów do różnego rodzaju akcji, najwięcej związanych było z wypadkami drogowymi.

Czytaj więcej: Nowy wóz strażacki dla OSP Węgrzce

Akcja zimaW sezonie 2021/2022 za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zielonki odpowiedzialne są następujące instytucje:

Droga krajowa nr 7:
Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 417 25 00 - sekretariat
Punkt Informacji Drogowej (PID), tel. stacj. - 12 417 14 22, 12 412 16 44, kom. 600 800 610 czynny 24h
Oddział w Krakowie, Rejon w Krakowie ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków
tel. stacjonarny dyżurnego akcji „ZIMA” 12 285 51 95.

Droga wojewódzka nr 794, Kraków - Skała – Wolbrom:

Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków

Link do informatora z telefonami: Informator Akcja Zima 2021/2022

Drogi powiatowe:

Zarządca: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Batowicach ul. Karola Wojtyły 106, 32 -086 Batowice

Link do informatora z telefonami: Informator Akcja Zima 2021/2022

Drogi gminne:

Zarządca: Wójt Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
Dyżurny Akcji „ZIMA” w UG Zielonki - tel. 12 285 08 50 w 113 (czynny pn. 9:00–17:00, wt–pt 7:45 – 15:45).
Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg można również kierować do sołtysów danego sołectwa.
Dyżurny „Akcji Zima” z ramienia Wykonawcy - tel. kom. – 518 801 123 – telefon całodobowy.  

autobus przystanekZarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że w związku z zakończeniem prac przy remoncie mostu w ciągu ul. Garlickiej w Zielonkach, od 1.12.2021 r. (środa) linia 227 zostanie przywrócona na stała trasę w tym rejonie. W dalszym ciągu będzie obowiązywać trasa czasowo zmieniona na terenie Krakowa (w  związku z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej). Zostanie przywrócona zwykła częstotliwość kursowania we wszystkie dni tygodnia. Link do informacji: tutaj.

medikamaPrzypominamy, że w Centrum Medycznym Medikama przy ul. Fortecznej 12A w Węgrzcach działa Punkt Szczepień Powszechnych przeciw Covid-19. Można się zaszczepić również trzecią dawką szczepionki. Dostępne formy rejestracji w Punkcie Szczepień Powszechnych to infolinia 989, e-rejestracja na http://pacjent.gov.pl oraz przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można również zadzwonić pod nr tel. 12 357 22 91 i 357 22 92. Szczepienia realizowane są w środy, czwartki i piątki od 15.00 do 19.00.

CM Medikama mieści się 100 m od drogi krajowej E7, w Węgrzcach przy ul. Fortecznej 12A, wjazd z drogi krajowej E7 przez ul. Galicyjską w Bibicach.

plakat inauguracja sali muzycznej owczary 21W najbliższą niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert z cyklu Muzyczne Wieczory w Folwarku Kultura w Owczarach. Utwory Jana Sebastiana Bacha oraz V. Semynowa, S. Derbienko, W. Szaińskiego oraz J. Colombo usłyszymy w wykonaniu Adama Zająca (na pianinie), oraz Bartosza Sioły (na akordeonie). Koncert 28 listopada rozpocznie się o 18.00 w Folwarku Kultura w Owczarach (ul. Długa 72, była Szkoła Podstawowa im. E. Kwiatkowskiego). Liczba miejsc ograniczona.

Turniej Oldbojow TS WegrzceTowarzystwo Sportowe Węgrzce zaprasza wszystkich sympatyków na specjalny turniej z okazji 30-lecia klubu. Turniej Oldbojów odbędzie się 27 listopada, w sobotę, od godz. 11.10 w nowej hali łukowej, ul. B5 nr1. Mecze rozegrają: TS Węgrzce, Bibiczanka, Zieleńczanka i Galicja Raciborowice. Szczegóły na plakacie, prosimy kliknąć miniaturę. Zapraszamy w imieniu organizatorów.

roboty drogowezmni

 30 listopada (wtorek) w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K od km 0+000 do km 3+443 w miejscowości Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice w Gminie Zielonki” zostanie wprowadzony ruchu wahadłowy na odcinku DP 2156K (ul. Szmaragdowa) w Dziekanowicach. Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności przeprowadzenia prac polegających na budowie chodnika oraz przebudowie drogi powiatowej. Prace prowadzi STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Schemat: pobierz.

zalacznik1.723 listopada, w węgrzeckiej filii gminnej biblioteki w Zielonkach miała miejsce kameralna uroczystość będąca podsumowaniem obchodzonego w tym roku jubileuszu 75-lecia istnienia w Węgrzcach publicznej książnicy. Spotkanie stało się też okazją do przypomnienia postaci artysty Stanisława Wyspiańskiego, będącego nieformalnym patronem placówki.

Czytaj więcej: Jubileuszowe śniadanie ze Stanisławem Wyspiańskim