2.png

Aktualności

UWAGA

 W związku z otrzymaniem pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa u jednego z pracowników Urzędu Gminy Zielonki podjęto decyzję o wyłączeniu do odwołania bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Zielonki. W związku z powyższym z Urzędem prosimy kontaktować się tylko telefonicznie lub za pomocą maili: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz poprzez e-puap.

Czytaj więcej: Uwaga! Od dnia 9 października 2020 roku do odwołania w Urzędzie Gminy Zielonki zostanie wyłączona...

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że w dniu 21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej:  Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Batowice WiaduktZgodnie z informacją opublikowaną na stronie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego - od jutra nastąpią utrudnienia w okolicy ul. Karola Wojtyły w Batowicach.
W związku z budową wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2293K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego – zmieni się organizacja ruchu na ul. Karola Wojtyły w Batowicach. Prace rozpoczną się w środę, 21 października br. około godz. 8:00. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na ul. Karola Wojtyły w Batowicach. Aby zachować płynność ruchu – nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Karola Wojtyły w ul. Powstańców.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu – w dni robocze, w godzinach: 6:30-8:30 oraz 14:30-17:30 – ruch będzie kierowany ręcznie. Poza godzinami szczytu – kierowców będzie obowiązywała sygnalizacja świetlna. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to koniec października 2021 r.
Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wydział Rozwoju i Współpracy.

Źródło: http://zdpk.krakow.pl

ekodoradcaGmina Zielonki przystąpiła 24 kwietnia 2020 do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców obszaru metropolitarnego. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. Projekt „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej i jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W gminie Zielonki pracuje 2 ekodoradców, z pomocy których mogą korzystać mieszkańcy szukający finansowania dla wymiany nieekologicznego pieca, ocieplenia domu i innych proekologicznych inwestycji.

Czytaj więcej: Ekodoradcy pomogą mieszkańcom

gops

Od dnia 19.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. sprawy dotyczące Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach tj.: 12 627-33-00 w godzinach: poniedziałek od 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.45-15.45.

gops

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, iż od dnia 19.10.2020 r. do odwołania dyżury psychologa oraz prawnika w Punkcie Informacji i Wsparcia Rodziny odbywać się będą w formie pracy zdalnej.

Informacje w sprawie dyżurów można uzyskać pod numerem telefonu: 12 627 33-00 w poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 – 15.45.

Na podstawie art. 11 h ust. 1, ust. 4  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ. U. z 2020r. Poz. 374 ze zm.) w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz postanowienia Wojewody Małopolskiego nr 214/2020 z dnia 14.10.2020r., w terminie od 16.10.2020 r. do ODWOŁANIA zostaje zawieszona działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej.
W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z Kierownikiem ŚDS tel. 605 226 634 lub pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

powszechnyspis rolny konkurs

Od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Spisać można się przez Internet – wypełniając formularz spisowy dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 27 99 999). Może także do Państwa zadzwonić rachmistrz spisowy (z numerów telefonu 22 27 99 999 lub 22 66 66 662) lub odwiedzić Państwa osobiście. Rolnicy, którzy nie posiadają w domu dostępu do Internetu mogą przyjść do Urzędu Gminy lub najbliższego oddziału Urzędu Statystycznego i spisać się przy specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 285-08-50 wew. 206 lub 210).

Czytaj więcej: Powszechny Spis Rolny 2020

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent/Podinspektor/Specjalista w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 23 października 2020 r.
Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Referent/Podinspektor/Specjalista w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach

WZawiślakZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mjr hm. Władysława Zawiślaka, harcerza Szarych Szeregów, żołnierza AK, mieszkańca gminy Zielonki.
Druh Władysław Zawiślak, rocznik 1922, do harcerstwa należał od lat 30-tych ub. wieku, podczas II wojny światowej uczestniczył w akcjach dywersyjnych, po wojnie współorganizator antykomunistycznej organizacji Polska Straż Przednia, więzień polityczny w latach 1946-1949, działacz solidarnościowy, przewodniczący krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, instruktor harcerski, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Dziękujemy za Wolność“, Krzyżem Małopolski oraz Orderem Uśmiechu, w 2009 roku laureat nagrody samorządowej gminy Zielonki za przekazywanie młodzieży gminnych szkół wiedzy o historii wojennej i powojennej; autor książek: „Wielka próba. Wspomnienia więzienne 1946–1949”, „Na jej zew... Relacje i konfrontacje po latach” oraz „Nasza rzeka. Pamiętnik pisany z pamięci”.
Nigdy nie zapomnimy wielkiej życzliwości Druha dla gminy Zielonki, pracowników centrum kultury i oświaty, za przekazywane wspomnienia, zaangażowanie się w rozwój młodzieży, zaproszenia na harcerskie i autorskie spotkania. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Pogrzeb mjr harcmistrza Władysława Zawiślaka odbędzie się w piątek 9 października, uroczystości pogrzebowe poprzedzi msza święta w kościele parafialnym w Bibicach o godzinie 14:00, następnie nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny.

Informujemy, że w dniach 6-9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

koronaStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje, prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu b.r., kolejną edycję konkursów na projekty grantowe o tematyce: „Edukacja i Ekologia”, „Lokalne Dziedzictwo Kulturowe” oraz „Publikacje”. Powyższe nabory organizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Czytaj więcej: Kolejna edycja naborów wniosków na projekty grantowe z KPK

biblioteka2

Wrzesień już od 9 lat jest miesiącem związanym z akcją Narodowe Czytanie. Co roku Biblioteka w Zielonkach wraz z filiami w Węgrzcach, Przybysławicach i Bibicach aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu. W tym roku wspólnie z mieszkańcami naszej gminy przez cały wrzesień czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Czytaj więcej: Narodowe Czytanie „Balladyny” z bibliotekami w gminie Zielonki

GarlickaReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 01 października 2020 r. (czwartek) wykonawca zamierza rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Garlickiej w Zielonkach. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.