Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki:

1) stanowisko urzędnicze - Referent - WEJDŹ
2) stanowisko urzędnicze - Referent ds. płac - WEJDŹ

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 13 września 2019 r.