Informacje w sprawach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego uzyskać można pod numerem telefonu: 12 2850 850 wew. 202 lub 203.