8.png

POP dla woj Mal 2020 MPrzypominamy, że do 27 lipca można zgłaszać uwagi do Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym programem ochrony powietrza i ogłoszeniu ponownych konsultacji społecznych projektu, bowiem dokument uzupełniono o wnioski i uwagi zgłoszone podczas poprzedniego opiniowania przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.
Szczegóły