2.png

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent/Podinspektor/Specjalista w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 23 października 2020 r.
Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Referent/Podinspektor/Specjalista w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach