1.png

Przybyslawice PogodnaReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 23 marca 2021 r. wykonawca rozpoczął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Przybysławicach. Wykonawca planuje realizować roboty w godzinach od 7.00 do 15.00. Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót. Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybysławice jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.