2.png

przebudowa drogInformujemy, iż w kilku miejscowościach na terenie gminy Zielonki roozpoczęły się lub w najbliższym czasie rozpoczną roboty związane z przebudową dróg. W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy szczegóły dotyczące tych inwestycji. W ich rejonie należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.

1. Od 20 kwietnia 2021 r. w Trojanowicach na ul. Krakowskiej wykonawca realizuje zabudowę koryt betonowych na istniejącym rowie. Prace mogą powodować niewielkie utrudnienia w ruchu. Nie wpłynie to na funkcjonowanie komunikacji aglomeracyjnej.
2. 20 kwietnia 2021 r. w Węgrzcach na ul. C9 - wykonawca rozebrał starą drogę i przekazał teren Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zielonkach celem wymiany starego awaryjnego wodociągu. Po zakończeniu prac wodociągowych kontynuowane będę roboty drogowe. W trakcie prac wystąpią utrudnienia ruchu a na czas wykonywania nawierzchni droga będzie nieprzejezdna.
3. 22 kwietnia 2021 r. - Zielonki ul. Nadrzeczna - wykonawca rozpocznie wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię asfaltową. W trakcie prac wystąpią utrudnienia ruchu a na czas wykonywania nawierzchni droga będzie nieprzejezdna.
4. W najbliższych dniach - Grębynice ul. Orzechowa - wykonawca przystąpi do prac przygotowawczych przed położeniem nawierzchni asfaltowej. W trakcie prac wystąpią utrudnienia ruchu a na czas wykonywania nawierzchni droga będzie nieprzejezdna.
5. W niedługiej przyszłości - Zielonki ul. Widokowa - wykonawca przystąpi do budowy odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Babilon w kierunku ul. Rzyczyska oraz odbudowy zniszczonej konstrukcji drogi i nawierzchni asfaltowej. Obecnie opracowywany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu (oznakowania na czas robót) - z uwagi na niekorzystne warunki terenowe dojdzie prawdopodobnie do odcinkowego zamykania drogi. Informacja o terminie robót i organizacji ruchu zostanie podana po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.
6. W niedługiej przyszłości - Zielonki ul. Michalika - wykonawca przystąpi do budowy muru oporowego i wykonania poszerzenia drogi na odcinku od ul. Zięby do szkoły. Obecnie opracowywany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu (oznakowania na czas robót) - z uwagi na technologię wykonania, na czas stawiania muru droga będzie zamknięta, podczas pozostałych prac występować będą utrudnienia w ruchu. Informacja o terminie robót i organizacji ruchu zostanie podana po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.