8.png

pszok5aZamiast w sobotę 1 maja, kiedy wypada dzień świąteczny, Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Węgrzcach i Zielonkach wyjątkowo czynne będą w piątek 30 kwietnia w godzinach od 10.00 do 18.00.

Oddać można: odpady budowlane i rozbiórkowe (limit 200 kg/rok z jednej nieruchomości), tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, elektrośmieci, wielkogabaryty i 4 zużyte opony na rok na nieruchomość. Aby oddać odpady w Punkcie PSZOK należy mieć ze sobą kartę do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci w naszej gminie. Punkty są zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym i w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa, pamiętanie m.in. o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu.