1.png

Wegrzce C24Na podstawie zawiadomienia uzyskanego od wykonawcy robót: Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych INSBUD Spółka z o.o. informujemy, że od dnia 05.10.2021 r. na ul. C24 w miejscowości Węgrzce rozpoczną się roboty drogowo-odtworzeniowe po wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z deklaracją Wykonawcy roboty będę realizowane w okresie 05.10.2021 - 08.10.2021 r. W tych dniach w godzinach od 8-16 wystąpią utrudnienia w ruchu, a także wyłączenia drogi z ruchu (przedziały czasowe mają charakter orientacyjny).
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrzce jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.