3.png

Aktualności

zielony domekZarząd Województwa Małopolskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej "UIOŚ" informuje o rozpoczęciu kolejnych konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska. Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 r. poprzez formularz dostępny pod adresem: www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30‑017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM. Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod powyższym linkiem, ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Garliczka G NChReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowościach Garliczka, ul. Gielniówka, ul. Na Chochół oraz Przybysławice, ul. Gielniówka została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gielniówka, ul. Na Chochół w Garliczce oraz ul. Gielniówka w Przybysławicach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

BolenReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Bosutów (Boleń), ul. Legionistów została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Legionistów w Bosutowie została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Referat InwestInkedGrębynice II etap LI zmnycji Sieciowych informuje, że w dniu 30.06.2020 r. przekazano do eksploatacji II etap sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w miejscowości Grębynice. W ramach II etapu przekazany w użytkowanie zostaje odcinek sieci wybudowany w ul. Orlich Gniazd od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy gminy z msc. Maszyce, górny odcinek w ul. Świętego Floriana oraz sieć wybudowaną w ulicach: Orzechowa, Spacerowa, Widokowa, Jodłowa, Słoneczna, Na Moroniu, Parkowa.

Wszystkich zainteresowanych podłączeniem własnej nieruchomości do istniejącej sieci prosimy o kontakt z Przedsiębiorstwem Uslug Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o. z siedzibą Węgrzce ul. Forteczna 3, 32-086 Węgrzce (Tel.  12 285-02-61) w celu uzgodnienia projektu przyłącza tj. odcinka sieci od granicy działki do instalacji wewnętrznej w budynku. Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew zrealizowane zostało w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki -  IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jednocześnie przypominamy, iż do sieci kanalizacji saniarnej wybudowanej w miejscowości Grebynice przekazanej do eksploatacji w ramach I etapu można uzgadniać podłączenia od dnia 30.03.2020 r. (link).

 

fundusz1Gminie Zielonki przyznano 5 120 078 zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, utworzonego przez rząd jako tarcza dla samorządów w związku z epidemią COVID-19. Fundusz to w skali całego kraju 6 mld złotych – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych. Promesę dla gminy Zielonki na ręce wójta Bogusława Króla przekazał 29 czerwca 2020 roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się przed powstającym budynkiem szkolno-przedszkolnym w Przybysławicach. Jest to druga pod względem wysokości dotacja z Funduszu dla gmin powiatu krakowskiego, po Skawinie.

Czytaj więcej: Pomoc finansowa dla samorządów w czasie epidemii

Podczas wyborów Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r. w gminie Zielonki frekwencja wyniosła 74,74 %. Andrzej Duda otrzymał 35,80 % głosów, Rafał Trzaskowski - 35,23 %, Szymon Hołownia – 15,29 %. W 14 obwodach głosowania w gminie Zielonki oddano łącznie 12 704 głosy. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów wygląda następująco:

DUDA Andrzej Sebastian, 4 548 głosów; 35,80%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, 4 475 głosów; 35,23%
HOŁOWNIA Szymon Franciszek, 1 942 głosów; 15,29%
BOSAK Krzysztof, 941 głosów; 7,41%
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, 381 głosów; 3,00%
BIEDROŃ Robert, 305 głosów; 2,40%
ŻÓŁTEK Stanisław Józef, 44 głosy; 0,35%
JAKUBIAK Marek, 22 głosy; 0,17%
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, 21 głosów; 0,17%
TANAJNO Paweł Jan, 14 głosów; 0,11%
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, 11 głosów; 0,09%
Razem    12 704  głosów

Wyniki głosowania w poszczególnych obwodach: link

Ranking 250x100Gmina Zielonki zajęła 7. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019 wśród gmin wiejskich. Ranking Finansowy Samorządu to jedyne opracowanie w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego - jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. Pracując nad nim, naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów.  Gmina Zielonki zajęła najwyższą pozycję w rankingu pośród małopolskich gmin wiejskich – w pierwszej setce gmin znalazły się jeszcze: na pozycji 26. Przeciszów,  47. Wielka Wieś, 59. – Mogilany, 70. Czorsztyn, 71. – Iwanowice, 75. – Zabierzów, 98. – Trzyciąż. Wyniki opublikowano w czerwcu 2020 r., nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w grudniu 2020 r. w Karpaczu.

Czytaj więcej: Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego – 7. Gmina Zielonki

Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki zostały przyznane absolwentom, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie.

W związku z wprowadzeniem w Polsce szeregu ograniczeń spowodowanych zapobieganiem rozpowszechnianiu się  COVID - 19 zmianie uległa również organizacja pracy szkół.  Zmiana sposobu nauczania na nauczanie zdalne była trudnym wyzwaniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli i rodziców. Zaistniała sytuacja zakłóciła  ósmoklasistom i ich nauczycielom harmonijny i rytmiczny  proces dydaktyczny związany z zakończeniem nauki w szkole podstawowej. Dzięki zaangażowaniu  i pełnej poświęcenia pracy dyrektorów szkół i waszych nauczycieli w nowych warunkach funkcjonowania szkoły, potrafiliście sprostać nowemu wyzwaniu zdobywania  wiedzy metodami kształcenia na odległość. Przystąpiliście do egzaminu ósmoklasisty i wszyscy ukończyliście szkołę podstawową. Dziękuję Waszym rodzicom za wyrozumiałość i wspieranie działań szkoły.

W związku zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 absolwentom, którzy na zakończenie nauki w szkole podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie, przyznane zostały Nagrody Edukacyjne Wójta Gminy Zielonki. Przykro mi, ale z powodu wprowadzonych zaleceń sanitarnych nie jest możliwe, abym osobiście mógł wręczyć te nagrody. Dyrektorzy szkół przekażą Wam listy pochwalne, których wręczenie osobiste byłoby dla mnie wielką przyjemnością tym bardziej, że opuszczacie mury naszych szkół, w których przez osiem lat codziennie zdobywaliście wiedzę.
Wszystkim ósmoklasistom gratuluję ukończenia szkoły podstawowej i życzę realizacji dalszych planów edukacyjnych. Niech wspomnienia lat spędzonych w naszych szkołach pozostaną z Wami na długo.    

 Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król                  
                  

DSC06987mos27 czerwca 2020 roku przed Urzędem Gminy Zielonki odbył się trzeci z cyklu targ lokalnych produktów w ramach realizacji projektu "Lokalności - targi produktów lokalnych" współorganizowany przez LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Kiedy kupujesz od rękodzielnika, nie kupujesz tylko rzeczy, kupujesz kawałek serca, część duszy i moment czyjegoś życia – przekazuje jeden w wystawców.

Czytaj więcej: Targi produktów lokalnych – tym razem smacznie i lokalnie w gminie Zielonki

5W trzeciej edycji programu Działaj Lokalnie granty pozyskało 14 projektów, w tym 3 z gminy Zielonki: Fundacji im. Marszałka Marka Nawary, OSP Bibice oraz Klubu Sportowego Bibiczanka wraz z grupą nieformalną EKOAktywni. Tegoroczna edycja różni się od poprzednich ze względu na stan epidemii i stawia nacisk na łagodzenie jej negatywnych skutków, ale to nie jedyne różnice, bo również m.in. zwiększono dofinansowanie. Program Działaj Lokalnie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, które jest członkiem tej sieci od 2018 roku. W ubiegłym roku stowarzyszenie otrzymało miano Klasycznego Ośrodka Działaj Lokalnie, a co za tym idzie większe możliwości rozwoju, zwiększenie puli dofinansowania projektów, wydłużenie trwania realizacji wniosków, okazje do nawiązywania nowych kontaktów.

Czytaj więcej: III edycja Działaj Lokalnie z Koroną

wl 2 20120Gotowy jest kolejny numer „Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki”, wkrótce trafi do Państwa skrzynek. Już teraz można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej, do czego zachęcamy. W tym numerze relacjonujemy Państwu co się działo w gminie czasie epidemii koronawirusa, jakie działania podejmował samorząd i mieszkańcy, by wzajemnie pomagać sobie w tym trudnym czasie. Poświęcamy też dużo miejsca ważnym rocznicom – 30-leciu samorządu i 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Mimo, że nie odbyło się wiele wydarzeń, w tym przegląd Pucheroków – nie zapomniano o zwyczaju w Roku Pucheroka. Piszemy też oczywiście o inwestycjach na terenie gminy Zielonki. Zapraszamy do lektury.

wyboryPrezydenckie28 czerwca 2020 r. wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Ze względu na sytuację zagrożenia COVID-19:
! wejście do lokali wyborczych będzie możliwe tylko w maseczkach!
! przy wejściu do lokalu będzie stanowisko do dezynfekcji rąk !
! warto zabrać rękawiczki !
! zachęcamy - weź własny długopis na wybory !
Nie zapomnij o dowodzie osobistym lub innym dokumencie ze zdjęciem.
W wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020 r. wszystkie lokale wyborcze w gminie Zielonki mieszczą się w tych samych lokalizacjach, co w poprzednich wyborach. Głosować będzie można w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach prezydenckich 28 czerwca 2020 r. wszystkie lokale wyborcze w gminie Zielonki mieszczą się w tych samych lokalizacjach, co w poprzednich wyborach. Adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych zawiera informacja Komisarza Wyborczego: pobierz. Głosowanie 28 czerwca 2020 r. trwać będzie od godz. 7.00 do 21.00. Prosimy pamiętać o przygotowaniu się do wyborów ze względu na stan epidemii COVID-19: link.

bos bank infolinia

Bank Ochrony Środowiska oraz Gmina Zielonki nawiązały współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza. Dzięki niej mieszkańcy podkrakowskiej gminy będą mogli skorzystać ze specjalnej pożyczki na wymianę starego pieca w domu. Bank Ochrony Środowiska oraz Gmina Zielonki zawarły umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych instalacji odnawialnych źródeł energii oraz innych komplementarnych z rządowym programem „Czyste Powietrze”.

Czytaj więcej: „Przejrzysta pożyczka” dla mieszkańców Gminy Zielonki  

Urząd Pocztowy Zielonki pismem z dnia 18 czerwca 2020 r. informuje o lokalizacji skrzynek nadawczych znajdujących się w obszarze doręczeń placówki (stan na dzień 18.06.2020):

- Bibice, Plac Rynek 2, 32-087 Zielonki,

- Owczary, Długa 52, 32-088 Zielonki,

- Węgrzce, A10/56, 32-086 Zielonki,

- Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 32-087 Zielonki.