3.png

Aktualności

Januszowice BG SSReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Januszowice, ul. Biała Góra, ul. Sarni Stok została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Biała Góra i ul. Sarni Stok w Januszowicach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gmina Zielonki zamierza oddać w dzierżawę lokal użytkowy znajdujący się budynku komunalnym zlokalizowanym w Trojanowicach przy ul. Krakowskiej 120, o powierzchni 102,35 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej. Lokal składa się z dwóch odrębnych powierzchni 70,10 m2 i 32,25 m2, dlatego istnieje możliwość wydzierżawienia całości lub poszczególnych części nieruchomości. Lokal mieści się na parterze budynku, jest wyposażony w instalację elektryczną, wod.-kan. i c.o.
Miesięczny czynsz dzierżawy będzie wynosił 16,00 zł za m2 powierzchni netto + obowiązująca stawka podatku VAT, Kwota ta podlegać będzie waloryzacji rocznej wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Oprócz czynszu dzierżawca ponosił będzie koszt zużytych mediów.
Osoby zainteresowane wydzierżawieniem przedmiotowej powierzchni użytkowej prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Zielonki – tel. 12 2850850 w. 600 lub 602.

Pierwsze, wspólne posiedzenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 16.30  w Hali Sportowej w Zielonkach  przy ul. ks. Jana Michalika 2A (obok szkoły).
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty, znać nr swojego konta bankowego (przelew wynagrodzenia za pracę w komisji). Studenci proszeni są o przyniesienie ksero ważnej legitymacji studenckiej. OBECNOŚĆ  OBOWIĄZKOWA.

Sołtys sołectwa Brzozówka Pani Elżbieta Cich informuje, że w piątek 19 czerwca 2020 roku z terenu Brzozówki zostaną usunięte wszystkie zbiorcze skrzynki pocztowe. Mieszkańcy proszeni są o zabranie poczty i kłódek ze skrzynek pocztowych.
Sołtys
Elżbieta Cich

InkedBrzozówka całość LIReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Brzozówka w ciągu ulic: Krakowska, Zielona Droga, Słoneczna, Krzemionki, Modrzewiowa, Leśna została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - pobierz plik

Załącznik do postanowienia nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. - pobierz plik

SPICHLERZ KORONNY LOGO PODSTAWOWELokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza kolejną edycję naboru wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. W 2019 roku 10 podmiotów z naszego terenu uzyskało certyfikat Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”. W tym roku także zapraszamy kolejne lokalne podmioty do ubiegania się o znak Marki. Celem znakowania produktów i usług wysokiej jest: wsparcie przedsiębiorczości opartej na zasobach lokalnego środowiska, wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania marki lokalnej „Spichlerz Koronny”, tworzenie sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem, wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Marki z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz dążenie do podnoszenia jakości produktów i usług oznaczonych Znakiem.

Czytaj więcej: Nabór wniosków o uzyskanie prawa do używania i korzystania ze Znaku Jakości „Spichlerz Koronny”

Przypominamy, że od 15 maja 2020 r. we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A. istnieje możliwość dokonywania płatności bez prowizji na rachunki Gminy Zielonki w Santander Bank Polska S.A.
Wpłaty należy dokonywać na indywidualne rachunki podane w decyzjach i zawiadomieniach (odpady komunalne), ewentualnie na podstawowe numery kont urzędu:
02 1910 1048 4400 4026 1131 0019 – podatki, opłaty skarbowe, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, itp.
94 1910 1048 2116 4400 4026 0051 – odpady komunalne.
W dalszym ciągu istnieje możliwość dokonywania płatności bez prowizji w każdej placówce Santander Bank Polska S. A.

aktnotarialny110 stycznia 2018 roku Starostwo Powiatu Krakowskiego przekazało w imieniu Skarbu Państwa działkę nr 1507 o powierzchni 0,4200 ha na rzecz gminy Zielonki. 17 czerwca 2020 roku aktem notarialnym zmodyfikowano cel darowizny.
W 2018 roku działka przy ulicy Lawendowej w Zielonkach została przekazana na  potrzeby rekreacyjno-sportowe. W akcie notarialnym podpisanym w czerwcu uzupełniono zapis o dodatkowe cele tj. budowę i utrzymanie budynku wielofunkcyjnego na potrzeby lokalnej społeczności (dom kultury, dom sołectwa z możliwością prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji i sportu) oraz wydzielenie działek pod powierzchnię pasa drogowego dróg gminnych. Na pozostałej części nieruchomości zostanie utrzymane dotychczasowe przeznaczenie zagospodarowania – urządzenia do celów rekreacyjno-sportowych.
Red.

Czytaj więcej: Działka przy Osiedlu Łokietka z dodatkową funkcją

wzór identyfikatora 1Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wykonawca Spółka Sanito na początku przyszłego tygodnia rozpoczyna audyty w ramach realizacji projektu "Dostawa i montaż instalacji solarnych, mikroinstalacji fotowoltaicznych, instalacji z pompą ciepła i instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin partnerskich” w ramach programu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Audyty będą prowadzone po kolei w każdej z gmin, a ich dokładne terminy będą każdorazowo uzgadniane z mieszkańcami, zatem prosimy o oczekiwanie na telefon od wykonawcy. Podczas audytu fotowoltaicznego dokonane zostaną obliczenia, które pozwolą  na dobranie optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji oraz miejsca montażu instalacji. Każdy z audytorów posiadał będzie identyfikator, którego autentyczność zostanie poświadczona pieczątką Lidera projektu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Wzór identyfikatora znajduje się obok. Planowany termin zakończenia audytów to 30.07.2020 r. W celu sprawnego i dokładnego przeprowadzenia audytów prosimy o wcześniejsze przygotowanie rachunków za energię elektryczną z kilku ostatnich miesięcy.

Garliczka GielniowkaReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki uprzejmie informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowościach Garliczka i Przybysławice, ul. Gielniówka, została przekazana do eksploatacji. W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32 086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.
Jednocześnie chcemy poinformować, że sieć kanalizacyjna w ul. Gielniówka w Garliczce i Przybysławicach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obecna sytuacja pandemii i związana z nią izolacja społeczna uświadomiła wielu z nas, jak ważne są kontakty międzyludzkie. Naukowcy twierdzą wręcz, że relacje z ludźmi są niezbędne dla zdrowia psychicznego i poczucia bezpieczeństwa, które z kolei wpływa na nasze ogóle samopoczucie. Kiedy nie wiemy, czy jesteśmy bezpieczni i czujemy jakieś zagrożenie, od razu pojawia się stres i napięcie. To z kolei, jak wiemy, może nawet powodować różne choroby somatyczne. Dlatego od początku trwania pandemii odpowiednie organizacje stworzyły ofertę pomocy psychologicznej i wsparcia dla osób, które mniej radzą sobie z sytuacjami przesilenia albo kryzysu. Przede wszystkim wsparcie psychologiczne można uzyskać w instytucjach powiatowych, które zrobiły specjalna ofertę kontaktów telefonicznych na stronie:
https://powiat.krakow.pl/2020/03/wsparcie-psychologiczne/ , o czym pisano na portalu zielonki.pl https://zielonki.pl/index.php/koronawirus/6866-wsparcie-psychologiczne-dla-mieszkancow-powiatu-krakowskiego .

Czytaj więcej: Życie w czasie pandemii

Zielonki WyjazdowaReferat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Zielonki ul. Wyjazdowa została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wyjazdowa w Zielonkach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Owczary Gielniówka Referat Inwestycji Sieciowych Urzędu Gminy Zielonki informuje, że sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana w miejscowości Owczary ul. Gielniówka została przekazana do eksploatacji. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do uzgadniania w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o. o. (32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 3, fax/tel.: (12) 286-32-35, (12) 285-02-61) projektów przyłączy (tj. odcinków kanalizacji od granic nieruchomości do instalacji wewnętrznych w budynkach) i przyłączanie swoich nieruchomości do gminnej sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gielniówka w Owczarach została wybudowana w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

PUK LOGOPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach informuje odbiorców, że w dniach od  08.06.2020 roku od godz. 07.30 do 09.06.2020 roku do godz. 14.00 w miejscowości Batowice  wystąpią braki  w dostawie wody spowodowane modernizacją sieci wodociągowej. Zastępcze punkty poboru wody będą zainstalowane na hydrantach wzdłuż ul. Karola Wojtyły oraz dodatkowo udostępniona zostanie woda pitna w zbiornikach.
Za utrudnienia przepraszamy.
Przedsiębiorstwo Usług Komunlanych w Zielonkach

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem tego typu informacji, zachęcamy do zapisania się do newslettera gminy Zielonki - box subskrypcja e-mail znajduje się po prawej stronie, poniżej.