2.png

Aktualności

logo spis rolny30 listopada zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020. Przez trzy miesiące trwania spisu udało się zgromadzić dane z 767 gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy. Dziękujemy rolnikom za aktywne włączenie się w spis rolny oraz rachmistrzom terenowym za zaangażowanie i aktywną współpracę z Gminnym Biurem Spisowym. Zgromadzone podczas spisu dane posłużą do projektowania licznych Programów, z których w przyszłości będą mogli korzystać rolnicy.

15 października 2020 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę podwyższającą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie była to łatwa decyzja. Opłata za odbiór odpadów w naszej gminie nie wzrosła od maja 2019 r. Aktualnie wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców nie bilansują funkcjonowania systemu – w 2020 r. gmina musiała dołożyć do odbioru odpadów z budżetu 2,5 mln zł.
Wcześniej, we wrześniu br. ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki na okres dwóch lat – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w trzech częściach: odpady zmieszane, odpady segregowane i odpady biodegradowalne. W każdej z części zamówienia cena znacząco wzrosła w stosunku do dotychczasowej.

Czytaj więcej: Nowe stawki opłat za odbiór odpadów od stycznia 2021 r.

Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy odpady zielone typu: skoszona trawa, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew, odpadki warzywne i obierki. Od 1 stycznia 2021 r. będą dwie możliwości segregowania tych odpadów. Przechodzimy na system kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku lub ich zbierania w brązowym pojemniku, który będzie opróżniany z miejsc wytwarzania, czyli sprzed posesji.

Czytaj więcej: Zmiany dotyczące odpadów biodegradowalnych od stycznia 2021 r. 

FilmOd 1 stycznia 2021 roku wzrosną w gminie Zielonki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców. Zmieni się też sposób odbioru bioodpadów; zachęcamy mieszkańców do ich kompostowania i skorzystania z ulgi.

Jak rosną ilości odpadów na terenie naszej gminy? Jak rosną ceny ich odbioru i zagospodarowania? Co ma wpływ na wzrost cen odbioru odpadów, jak możemy starać się zapobiec dalszemu wzrostowi stawek? Zapraszamy do obejrzenia filmu.

logo gops1 grudnia 2020 roku odbyła się I Konferencja Szkoleniowa online pod nazwą „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy” zorganizowana przez Gminę Zielonki  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, w której uczestniczyło ponad 50 osób, w tym członkowie zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych, asystenci rodziny, kadra pedagogiczna szkół gminnych, społeczność lokalna oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Czytaj więcej: I Konferencja Szkoleniowa „Działamy profilaktycznie – przeciw przemocy” w Zielonkach

1Ranking Gmin MałopolskiRanking Gmin Małopolski organizuje FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Obie instytucje opracowały wskaźniki, by na ich podstawie ocenić działalność władz samorządowych 179 gmin regionu (bez miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) w roku 2019. Na podium znalazły się gminy: Zielonki, Niepołomice i Wielka Wieś. Ranking został opublikowany 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej.
Miejsce w rankingu to syntetyczny wynik kilkunastu wskaźników, obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w Małopolsce. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.
- Dotychczasowa idea rankingu, zakładająca wyłonienie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, została rozszerzona i ukierunkowana na promowanie liderów rozwoju zrównoważonego, który integruje kwestie społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe i  przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców  - mówi Dawid Hoinkis, kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju MISTiA.
- Dobra kondycja gminy zależy od bardzo wielu czynników. Koncentrując się tylko na wybranych aspektach, zacząłbym  od tego, że zazwyczaj dobrze sobie radzą gminy, które mają wysoki udział dochodów własnych w budżecie, i w związku z tym mogą planować rozwój wg własnych potrzeb, pomysłów i aspiracji. Im mniejszy udział środków transferowanych z budżetu państwa (subwencje, dotacje), tym większa swoboda w dysponowaniu środkami. Oczywiście w parze musi tu iść również dobre rozpoznanie potrzeb i problemów oraz oczekiwań społecznych, planowanie strategiczne, innowacyjność dobieranych rozwiązań, sprawność organizacyjna i zarządcza oraz przywództwo zgodne z długofalową wizją rozwoju.  (…) Nie każda gmina sąsiadująca z dużym miastem doskonale sobie radzi, i nie każda gmina posiadająca na swoim terenie określone zasoby jest w świetnej kondycji. Bardzo wiele zależy od przytaczanej już sprawności zarządczej, przywództwa i odpowiedniej i konsekwentnej wizji rozwoju – podsumowuje Wojciech Odzimek, wicedyrektor MISTiA.
Ranking Gmin Małopolski 2020
Szczegółowe wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2020

Dziennik Polski

 

roboty drogowezmniW związku z realizacją budowy drogi ekspresowej S52 - Północna Obwodnica Krakowa od 3 grudnia 2020 roku od godz.9.00 do odwołania  zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - zamknięcie ulicy Parkowej w Bibicach. Przewidywany czas trwania prac to 2 tygodnie.
Dojazd do posesji przy ulicy Parkowej w Bibicach znajdujących się po północnej stronie inwestycji zostanie zapewniony poprzez ul. Tadeusza Kościuszki w Bibicach, natomiast dojazd do posesji znajdujących się po południowej stronie inwestycji poprzez ul. Górzystą, a następnie ul. Witkowicką w Krakowie.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. w Krakowie. Informacji związanych z inwestycją udziela wykonawca - firma Gulermak pod numerem telefonu 785-111-306.

wspieraj senioraGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje seniorów w wieku 70 lat lub więcej, pozostających w domu i potrzebujących pomocy, że mogą ją uzyskać dzwoniąc pod nr infolinii 22 505 11 11 oraz do GOPS w Zielonkach pod nr. tel. 12 627 33 19, 12 627 33 20 lub 12 627 33 21. Pomoc może dotyczyć zrobienia zakupów spożywczych lub środków czystości, wykupienia leków, wyprowadzenia psa czy załatwienia spraw urzędowych, których seniorzy nie mogą zabezpieczyć sobie np. poprzez wsparcie rodziny. Numery telefonów również na plakacie: kliknij miniaturę.

PiecNa terenie gminy Zielonki w latach 2017–2020 wymieniono w domach już 497 pieców węglowych z dofinansowaniem, w tym 479 na gazowe z dofinansowaniem z programu „Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” oraz 18 z dofinansowaniem z PONE. Wkrótce wymienionych zostanie jeszcze 26 – tyle jest podpisanych kolejnych umów na wymianę pieców węglowych na gazowe – mieszkańcy mają na to czas do marca 2021 r. Ponad 6 mln zł wydatkowano na wymianę nieekologicznych pieców węglowych w latach 2017–2020 w ramach programu „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Zielonki”.

W 2020 r. gmina Zielonki złożyła do Urzędu Marszałkowskiego następny wniosek aplikacyjny o dodatkowe środki na wymianę pieców w ramach projektu „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II” w wysokości 1,7 mln zł. Kwota ta powinna wystarczyć na dofinansowanie do wymiany 243 pieców w domach mieszkańców. Wniosek gminy jest aktualnie na etapie oceny. Podpisania umowy i przyznania środków spodziewamy się z początkiem 2021 r.

Mieszkańcy złożyli już 130 wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu tego programu. Aktualnie trwają audyty domów. Dotacja dla mieszkańca na wymianę pieca w II etapie projektu będzie wynosiła jednak już mniej – maksymalnie 7 tys. zł, a nie jak w I etapie 14 tys. zł. Chętni mogą nadal składać wnioski.

ślubowanie nauczyciela mianowanegoDo grona nowych nauczycieli awansowanych na stopień nauczyciela mianowanego, którzy złożyli ślubowanie pod koniec wakacji, 24 listopada dołączyła Natalia Ściuba, nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Zielonkach, zaraz po zdanym egzaminie. Ślubowanie odebrał wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Nauczyciele wraz z awansowaniem na nauczyciela mianowanego ślubują rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości ślubowania oraz wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego wzięli udział również dyrektor przedszkola Kinga Dziedzic, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach Anna Soblik i przedstawiciel GZEAS Izabela Burda.

zbiornik

Prawie 500 zbiorników na deszczówkę trafiło w tym roku do mieszkańców w ramach programu "Jestem eko! Łapię deszcz". Naziemne zbiorniki na wodę opadową zostały użyczone przez gminę Zielonki, by propagować postawę ekologiczną i przeciwdziałać skutkom suszy. Mieszkańcy gminy wykorzystują zebraną w nich wodę opadową do podlewania ogrodu, trawnika i tym samym oszczędzają naturalne zasoby wód ograniczając wykorzystywanie wody z gminnego wodociągu. Jednym z warunków umowy użyczenia zbiornika jest przedstawienie sprawozdania z tego ile mniej więcej beczek wody deszczowej udało się złapać. Taki wniosek (Sprawozdanie z realizacji programu ekologicznego "Jestem eko! Łapię deszcz") należy pobrać, uzupełnić i odesłać: mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., umieścić w Skrzynce Podawczej przy wejściu do budynku urzędu od strony parkingu lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Termin nadsyłania do 30 listopada br.

EkoHeroProjekt realizowany pod auspicjami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki "Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać" zwyciężył w kategorii EkoInicjatywa konkursu Eko HERO Małopolski 2020. To wyróżnienie i nagroda dla wszystkich mieszkańców, którzy włączyli się w nasze działania i są ekospołeczni! Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest sołtys Pękowic Adam Dąbrowski, a współautorami i realizatorami radni: Marzena Gadzik-Wójcik, Magdalena Listoś, Romana Toft i Tadeusz Łysek.

Do plebiscycietu Eko HERO Małopolski 2020 napłynęło 69 zgłoszeń. Wyboru dokonała kapituła w składzie: dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak – Politechnika Krakowska, współautorka projektu Poligon Energooszczędności; Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; Jerzy Sułowski - Redaktor Naczelny „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”; Rafał Rostecki - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie; Marcin Guzik - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.Więcej informacji

Umow wizyte US Od 16 listopada 2020 r. uruchomiona została elektroniczna usługa, która umożliwia klientom bezpieczne umówienie wizyty w urzędzie skarbowym. Zachęcamy do korzystania z tej usługi wszystkie osoby, dla których niezbędna jest wizyta w urzędzie skarbowym. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Możliwość umówienia wizyty w urzędzie zwiększy bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.
Jak się umówić na wizytę?
- przez Internet: możesz   skorzystać  z elektronicznego formularza dostępnego na stronie wizyta.podatki.gov.pl lub urzędu skarbowego,
- telefonicznie:  12 66 56 417,
- w urzędzie – podczas osobistej wizyty w punkcie „Umawianie wizyt".
Inne sposoby załatwiania spraw online: Krajowa Administracja Skarbowa zachęca też do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii KAS i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce kontakt.
Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez Internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Drugi Urząd Skarbowy Kraków

Okładka WLGZ4 5 2020

 

Gotowy jest kolejny numer „Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki”, który wkrótce trafi do Państwa skrzynek. Już teraz można się z nim zapoznać w wersji elektronicznej, do czego zachęcamy. Wśród tematów znalazły się gminne inwestycje m.in. piszemy o trwającej budowie szkoły i przedszkola w Przybysławicach, hali z boiskiem dla TS Węgrzce, budowie kanalizacji, modernizacji i budowie dróg m.in. w Korzkwi i Batowicach. Informujemy także o projektach, które pomogą mieszkańcom w wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Zapraszamy do lektury.

karty edukacyjneBiuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Ze względu na pandemię COVID-19 będą one miały wyjątkowy charakter. Dlatego zamiast udziału w wielkich zgromadzeniach, zapraszamy Państwa i mieszkańców Państwa miast i gmin do włączenia się w świętowanie 11 listopada we własnych domach.

Czytaj więcej: Obchody Narodowego Święta Niepodległości