3.png

Aktualności

W dniu 30 października 2020 r. Rada Ministrów, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy § 1 pkt 4 tego rozporządzenia placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 31 października 2020 roku do odwołania mogą realizować swoje zadania wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość. Dlatego też Polecenie nr 268/2020 z dnia 30 października 2020 r. Wojewody Małopolskiego staje się nieaktualne. Placówka wsparcia dziennego „Miejsce Rodzinne w Zielonkach” pracować będzie do odwołania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

RankingSamorzadow2020W tegorocznym Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita gmina Zielonki znalazła się po raz kolejny w czołówce, tym razem zajmując 11 miejsce spośród 1537 gmin wiejskich w Polsce. To duże wyróżnienie dla naszej gminy i jej mieszkańców.
Jak czytamy w Rzeczpospolitej: „Samorządy, które stanęły na podium są szczególnie wyróżniane w naszym rankingu. Warto jednak podkreślić, w zestawieniu oceniamy wszystkie miasta i gminy w Polsce. Tak naprawdę na miano laureatów zasługują wszyscy, którzy znaleźli się w najlepszej setce w swojej kategorii (TOP 100).
Kluczem do wysokiej lokaty w Rankingu Samorządów 2020 okazały się zrównoważone działania samorządu we wszystkich dziedzinach. Ranking ocenia dotychczasowe dokonania i kondycję miast i gmin w wielu obszarach, przez to jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach rozwojowych poszczególnych samorządów.  
Nie wiemy, kiedy pandemia się skończy, ani jak wielkie straty spowoduje, ale można spodziewać się, że będą one bardzo duże. Już obecnie samorządowcy szacują ubytki w swoich budżetach na ok. 10 proc. dochodów własnych, a przecież to jeszcze nie koniec. Ciekawe, że w tym tych trudnych warunkach, lokalni włodarze deklarują, że nie stracą z oczu swoich priorytetów rozwojowych i będę starać się realizować zaplanowane inwestycje.”

Gmina Zielonki miała przyjemność pięciokrotnie stanąć na podium Rankingu Samorządów: zajmując trzykrotnie miejsce I - w 2016 r., 2015 r. i 2007 r. oraz dwukrotnie miejsce II -  w 2017 i 2009 r.

Link do Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2020

 

Gmina Zielonki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: "Budowa budynku biblioteki publicznej i Izby Regionalnej wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Zielonkach, Dz.nr 927/88". Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie BIP.

masy ziemneW związku z budową Północnej Obwodnicy Krakowa przebiegającej przez gminę Zielonki, coraz częściej otrzymujemy sygnały, że mieszkańcom oferowana jest możliwość nieodpłatnego przekazania mas ziemi. W związku z tym przypominamy, że masy ziemne są traktowane jako odpady. Jedyny wyjątek stanowi niezanieczyszczona gleba w stanie naturalnym, wydobyta w trakcie robót budowlanych i wykorzystana na tym samym terenie, na którym została wydobyta. Każdy inny rodzaj mas ziemnych należy traktować jako odpad, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (odpad o kodzie 17 05 04, tj. gleba i ziemia, w tym kamienie).
Skutkiem przyjęcia odpadów ziemnych jest narażenie się na postępowanie skutkujące decyzją przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed nawiezienia ziemi, co wiąże się z dużymi kosztami dla właściciela nieruchomości.
Na właścicielu terenu ciąży obowiązek precyzyjnego ustalenia, jakie konkretnie odpady przywożone są na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te winny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. umowa, karta przekazania odpadu), które powinna posiadać osoba przywożąca masy ziemne. Gdy właściciel terenu chce np. nawieźć duże ilości ziemi, gruzu czy innych odpadów, które wykorzysta do utwardzenia terenu lub planuje podnieść znacząco wysokość swojej działki musi uzyskać na to pozwolenie.
Referat Niskiej Emisji i Odpadów

lawendowa1

 

26 października została podpisana umowa z firmą AWBAUTEX Sp. z o.o. na budowę wielofunkcyjnego budynku dla sołectwa Łokietka oraz zagospodarowanie terenu na usługi sportu i rekreacji, w podpisaniu umowy uczestniczyli: wójt gminy Zielonki Bogusław Król, prezes zarządu AWBAUTEX Sp. z o.o. Andrzej Witowski oraz Krzysztof Olawski - wiceprzewodniczący rady gminy Zielonki, a zarazem sołtys osiedla Łokietka.

Czytaj więcej: Nowy teren rekreacyjny i budynek wielofunkcyjny dla osiedla Łokietka

pucherok1

 

5 figurek Pucheroków pojawiło się w Bibicach i Zielonkach. Figurki mają popularyzować unikatowy zwyczaj, będą też atrakcją dla osób biorących udział w queście „Wyprawa "na puchery" po gminie Zielonki”. Pomniczki są jednym z elementów projektu realizowanego przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. Figurki Pucheroków autorstwa Piotra Bubaka znaleźć można w 5 ważnych miejscach gminy Zielonki związanych ze zwyczajem Pucheroków: trzy w Bibicach i dwie w Zielonkach.

Czytaj więcej: Figurki Pucheroków, quest i aplikacja mobilna promują unikatowy zwyczaj

polnocna

10 lipca 2020 roku symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę Północnej obwodnicy Krakowa. Informacji związanych z inwestycją udziela firma  Gulermak pod numerem telefonu 785-111-306.
Zadanie realizowane jest na terenie Krakowa, gminy Zielonki i Wielka Wieś przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Przypomnijmy, że umowę na zaprojektowanie i budowę Północnej Obwodnicy Krakowa podpisano 13 listopada 2018 r. z konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Koszt zadania to 1 427 968 500 zł. Na przygotowanie projektu, wybudowanie drogi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonawca ma 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

wspieraj seniora

Dedykowana infolinia dla seniorów, 22 505 11 11, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. W jego ramach uruchomiona została dedykowana seniorom infolinia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze  mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione jest przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Czytaj więcej: Program "Wspieraj Seniora".  Rząd uruchomił Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że w dniu 21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach drugiej części Programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotowanej dla osób o niższych dochodach.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej:  Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Batowice WiaduktZgodnie z informacją opublikowaną na stronie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego - od jutra nastąpią utrudnienia w okolicy ul. Karola Wojtyły w Batowicach.
W związku z budową wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2293K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego – zmieni się organizacja ruchu na ul. Karola Wojtyły w Batowicach. Prace rozpoczną się w środę, 21 października br. około godz. 8:00. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na ul. Karola Wojtyły w Batowicach. Aby zachować płynność ruchu – nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Karola Wojtyły w ul. Powstańców.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu – w dni robocze, w godzinach: 6:30-8:30 oraz 14:30-17:30 – ruch będzie kierowany ręcznie. Poza godzinami szczytu – kierowców będzie obowiązywała sygnalizacja świetlna. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to koniec października 2021 r.
Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wydział Rozwoju i Współpracy.

Źródło: http://zdpk.krakow.pl

ekodoradcaGmina Zielonki przystąpiła 24 kwietnia 2020 do projektu EKO TEAM, w ramach którego ma zostać poprawiona jakość życia mieszkańców obszaru metropolitarnego. Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r. Projekt „EKO-TEAM” współfinansowany jest ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej i jest wynikiem aktywności gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W gminie Zielonki pracuje 2 ekodoradców, z pomocy których mogą korzystać mieszkańcy szukający finansowania dla wymiany nieekologicznego pieca, ocieplenia domu i innych proekologicznych inwestycji.

Czytaj więcej: Ekodoradcy pomogą mieszkańcom

gops

Od dnia 19.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r. sprawy dotyczące Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach tj.: 12 627-33-00 w godzinach: poniedziałek od 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.45-15.45.

gops

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, iż od dnia 19.10.2020 r. do odwołania dyżury psychologa oraz prawnika w Punkcie Informacji i Wsparcia Rodziny odbywać się będą w formie pracy zdalnej.

Informacje w sprawie dyżurów można uzyskać pod numerem telefonu: 12 627 33-00 w poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.45 – 15.45.

Na podstawie art. 11 h ust. 1, ust. 4  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ. U. z 2020r. Poz. 374 ze zm.) w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz postanowienia Wojewody Małopolskiego nr 214/2020 z dnia 14.10.2020r., w terminie od 16.10.2020 r. do ODWOŁANIA zostaje zawieszona działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej.
W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z Kierownikiem ŚDS tel. 605 226 634 lub pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

powszechnyspis rolny konkurs

Od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Spisać można się przez Internet – wypełniając formularz spisowy dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 27 99 999). Może także do Państwa zadzwonić rachmistrz spisowy (z numerów telefonu 22 27 99 999 lub 22 66 66 662) lub odwiedzić Państwa osobiście. Rolnicy, którzy nie posiadają w domu dostępu do Internetu mogą przyjść do Urzędu Gminy lub najbliższego oddziału Urzędu Statystycznego i spisać się przy specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 285-08-50 wew. 206 lub 210).

Czytaj więcej: Powszechny Spis Rolny 2020