1.png

Aktualności

Zasady ubiegania się o kredyt preferencyjny dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy,

  2. wysokość szkód powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa z ostatnich 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne,

  3. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

 

Czytaj więcej: Zasady ubiegania się o kredyt preferencyjny

W związku z powtarzającymi się intensywnymi opadami deszczu bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stan lokalnych wód, ponieważ mogą one powodować okresowe podtopienia posesji.

Zagrożenia i powstałe podtopienia należy zgłaszać pod niżej podanymi numerami telefonów:

OSP - Jan Palimąka - 606 99 73 34,

Straż Pożarna - 998 (alarmowy).

ZGŁASZANIE SZKÓD POWSTAŁYCH PO POWODZI PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW: 

Czytaj więcej: Zgłaszanie szkód po powodzi

W związku z powtarzającymi się intensywnymi opadami deszczu bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na stan lokalnych wód, ponieważ mogą one powodować okresowe podtopienia posesji.

Zagrożenia i powstałe podtopienia należy zgłaszać pod niżej podanymi numerami telefonów:

OSP - Jan Palimąka - 606 99 73 34,

Straż Pożarna - 998 (alarmowy).

ZGŁASZANIE SZKÓD POWSTAŁYCH PO POWODZI PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW: 

Czytaj więcej: Zgłaszanie szkód powodziowych.

24 i 25 czerwca po intensywnych opadach na terenie gmin Sułoszowa i Ojców skumulowały się wody w rzece Prądnik i potoku Garliczka, co spowodowało przejście przez teren gminy Zielonki kilku fal powodziowych. Poziom wody, która przeszła przez Zielonki był wyższy niż 4 czerwca. 25 czerwca wylała jeszcze rzeka Dłubnia w Batowicach i Dziekanowicach.

 

Czytaj więcej: Drugi dzień walki z żywiołem w gminie Zielonki

 

W ubiegły piątek do szkół dotarły wyniki egzaminu gimnazjalnego, będące sprawdzianem wiedzy, a także miernikiem przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych. Ze średnimi rezultatami z poszczególnych części egzaminu w czterech gimnazjach funkcjonujących w gminie Zielonki: w Bibicach, Zielonkach, Korzkwi i Woli Zachariaszowskiej, możecie się Państwo zapoznać w tabeli: pobierz. Ogólnie najlepiej spośród gminnych szkół spisali się trzecioklasiści z Bibic i Zielonek. Jednocześnie przypominamy, że już 28 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego. Harmonogram pożegnania roku szkolnego w czterech zespołach szkół i szkole podstawowej w Owczarach oraz informacja o dyżurach samorządowych przedszkoli w rozwinięciu wiadomości. Udanych wakacji.

 

Czytaj więcej: Wyniki egzaminu gimnazjalnego i koniec roku szkolnego

Miniona sobota 22 czerwca w Parku Wiejskim w Zielonkach obfitowała w wiele atrakcji. Rycersko – dworskie konkurencje, wyplatanie pięknych wianków, warsztaty garncarskie i występy artystyczne – a to wszystko za sprawą imprezy pt. „Sobótki w Zielonkach – wczoraj i dziś”.

Czytaj więcej: Sobótki w Zielonkach

Gwałtowne opady deszczu 23 i 24 czerwca spowodowały podniesienie poziomu wód w rzekach i przejście fali powodziowej przez gminę Zielonki - kolejny raz w ciagu niespełna trzech tygodni. Wylała rzeka Prądnik i potok Garliczka. Tym razem woda była jeszcze większa niż 4 czerwca. Poniżej zdjęcia z ul. Gwizdałów, Bankowej, Rzyczyska, Baranówny w Zielonkach oraz ul. Na Kąty w Trojanowicach. Prądnik wylał też w Korzkwi. W gminie Zielonki 24 czerwca cały dzień walczono z wodą zalewającą drogi i domy.

Zdjęcia: tutaj

W sobotę 22 czerwca w Radio Alfa zaprezentowało audycję o podtopieniach w gminie Zielonki, audycja była teź okazją do podziękowań dla druhów-strażaków. Zapraszamy do odsłuchania, w zakładce: audycje o gminie Zielonki. Początkiem czerwca naszą gminę dotknęły gwałtowne opady deszczu oraz fala powodziowa płynąca z gmin Sułoszowa i Skała. Nawałnice i podtopienia spowodowały szkody w infrastrukturze komunalnej i dotknęły samych mieszkańców.  W akcji usuwania szkód, jak zawsze można było liczyć na strażaków-ochotników z naszej gminy. W programie akcję krótko podsumował komendant gminny OSP Jan Palimąka. O działaniach komisji, która bada szkody również dot. domów prywatnych, opowiedział szefujący komisji zastępca wójta gminy Arnold Kuźniarski. O tym, jak poszkodowanym może pomóc ośrodek pomocy społecznej, opowiedziała Grażyna Hołda, jego kierownik. Radny Władysław Orzechowski, sołtys Zielonek, przybliżył sytuację, w jakiej znalazło się najbardziej poszkodowane sołectwo Zielonki i jakie wymagania stawiają  samorządowi i społeczności Zielonek nawracające sytuacje powodziowe. Jakie działania podjąć mogą gminy leżące nad Prądnikiem i Dłubnią, by pomóc sobie w kryzysowych sytuacjach; jak wygląda współpraca gmin z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie i jakie są perspektywy ochrony terenów naszej gminy przed wylewaniem cieków wodnych mówił wójt gminy Bogusław Król.
Do poprzednich audycji z cyklu „Godzina Gminy Zielonki” można odsłuchać korzystając ze strony gminy Zielonki: audycje o gminie Zielonki. A na nowe, cotygodniowe audycje „Godzina gminy Zielonki” w Radiu Alfa zapraszamy w sobotę o godz. 11.00.
 

 

 

W związku z dokonanym odbiorem technicznym sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zachariaszowska realizowanej w ramach projektu "Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki -  kanalizacja w zlewniach rzek: Prądnik, Bibiczanka, Rozrywka" uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość podjęcia dalszych działań zmierzających do podłączenia nieruchomości do wybudowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej: Możliwość wpięcia do kanalizacji sanitarnej w Woli Zachariaszowskiej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach i krakowski oddział Programu PROJEKTOR – wolontariat studencki zapraszają wszystkich uczniów, rodziców i mieszkańców gminy Zielonki na NOC ODKRYWCÓW. Doświadczenia i pokazy odbędą się w piątek 21.06.2013 r. w godz. 18:00 – 22:00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach. W załączeniu wiadomości plakat.

Czytaj więcej: Już w piątek Noc Odkrywców

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach zaprasza mieszkańców gminy Zielonki na organizowany w dniu 29 czerwca 2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00  Dzień Pola.
W programie przewidujemy:
- zapoznanie się z dzialalnością Stacji,
- zwiedzanie pół doświadczalnych,
- informacje o wynikach doświadczeń i odmianach wpisanych do Krajowego Rejestru.

18 czerwca Gmina Zielonki nabyła działkę przy ulicy Lawendowej w Zielonkach. Dzięki staraniom sołtysa Krzysztofa Olawskiego i wójta Bogusława Króla pozyskany teren będzie służyć jako plac zabaw i miejsce wypoczynku. Działka ma wielkość 700 m2 i znajduje się na os. Łokietka.  Została zakupiona za kwotę 150 000 zł, a akt notarialny w tej sprawie podpisał wójt gminy Zielonki Bogusław Król.

Czytaj więcej: Dobra wiadomość dla mieszkańców sołectwa Osiedla Łokietka

18 czerwca na boisku LKS Zieleńczanka odbyły się ostatnie mecze tegorocznej ligi gminnej trampkarzy. Emocje były, jak zawsze, do końca i w ostatnim meczu między Zielonkami a Węgrzcami Zieleńczanka zdobyła I miejsce wynikiem 2:1. Na drugim miejscu ukończyło rozgrywki TS Węgrzce, a na trzecim - KS Bibiczanka.

Czytaj więcej: Liga gminna 2013 podsumowana, Zielonki bronią tytułu

Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach przypomina, że z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz.1548) wprowadzająca zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE PRZYZNANE PRZED  01-01-2013 ROKU