5.png

Aktualności

Rolnicy, którzy na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej i w związku z tym zdarzeniem chcą ubiegać się o uzyskanie preferencyjnego kredytu klęskowego mogą złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska.

 

Czytaj więcej: Preferencjny kredyt klęskowy

W naszej gminie mamy czternaście placów zabaw, na których dzieci mogą przyjemnie spędzić czas, a wkrótce przybędą kolejne: w Zielonkach, Dziekanowicach i Woli Zachariaszowskiej. Plac zabaw przy ulicy Na Podskalu w Zielonkach już powstaje, a 14 czerwca wójt gminy podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie dwóch kolejnych miejsc rekreacyjno-sportowych. Środki na nie będą pochodzić w większości z tzw. małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” LGD Korona Północnego Krakowa.

Czytaj więcej: Kolejne trzy miejsca do zabawy i rekreacji dla dzieci na terenie gminy

Od 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów w Polsce - za odbiór odpadów od mieszkańców będą odpowiadać gminy. Nie będzie już możliwości zawierania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych indywidualnych umów na wywóz odpadów. Dlatego gmina Zielonki wybrała w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – zostało nią Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Krakowie (MPGO) w konsorcjum z Van Gansenwinkel Kraków sp. z o.o.. Cena odbioru odpadów okazała się niższa niż wstępnie szacowano, w związku z tym, na wniosek wójta, Rada Gminy Zielonki obniżyła o 2 zł od osoby stawkę opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Segregujący odpady zapłacą więc nie 10 zł, jak pierwotnie zakładano, ale 8 zł od osoby za miesiąc. Bez zmian pozostawiono stawkę dla osób, które nie deklarują woli segregowania odpadów.

Więcej informacji na ten temat w rozwinięciu wiadomości.

Zapraszamy również do audycji na ten temat, jej zapis do pobrania pod linkiem: audycje o gminie Zielonki

Czytaj więcej: NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW OD 1 LIPCA 2013 R.

Szanowni Państwo, Druhny i Druhowie, Mieszkańcy Gminy Zielonki!
Od początku czerwca dotykały naszą gminę trudne zdarzenia pogodowe. Liczne nawałnice, gradobicia, podtopienia w wielu miejscowościach gminy wywołują straty na indywidualnych nieruchomościach, w infrastrukturze komunalnej i w uprawach rolniczych.
Strażacy ze wszystkich gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej niemalże codziennie podejmują interwencje, nieśli i nadal niosą pomoc mieszkańcom przy usuwaniu skutków nawałnic i podtopień.
Ze swej strony i w imieniu wszystkich mieszkańców chcę podziękować wszystkim druhom – strażakom, którzy społecznie poświęcają swój czas, podejmując codzienne akcje ratunkowe zarówno w dzień jak i w nocy, od wczesnych godzin porannych, do późnych godzin nocnych. Podziękowanie kieruję również do wszystkich mieszkańców i różnych służb, którzy codziennie włączali się do działań ratowniczych i zabezpieczających
Bogusław Król
Wójt Gminy Zielonki

W naszej gminie od 2008 roku działa system powiadamiania mieszkańców poprzez e-mail i sms. Liczba zapisanych i korzystających z niego wkrótce zbliży się do tysiąca osób.
Jeśli i Państwo chcą być na bieżąco informowani o wydarzeniach w naszej gminie, w tym awariach i zagrożeniach, prosimy o wpisanie adresu e-mail lub numer telefonu korzystając z poniższego linku:
 
http://www.zielonki.pl/index.php?option=com_letterman&task=subscribe&Itemid=386

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Regionalnego Rabka aktualnie realizuje projekt finansowany w ramach MRPO ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nazwą „Klęski żywiołowe”. Projekt ten skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej, tj. powodzi, pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi, itp. Oferuje on przedsiębiorcom ułatwiony dostęp do preferencyjnego źródła finansowania, tj. nisko oprocentowanych pożyczek bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.

 

Czytaj więcej: Preferencyjne kredyty dla przedsiębiorców.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań „Małe Projekty” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013 roku (poniedziałek) od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice (Plac J.Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice). Natomiast osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 roku (wtorek) od godziny 10.00 w tym samym miejscu.

Czytaj więcej: Bezpłatne spotkania informacyjno-doradcze 

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w celu zachęcenia Pań do wykonywania badań organizuje konkurs profilaktyczny "Badam się, więc mam pewność". Szczegóły w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Konkurs Profilaktyczny "Badam się, więc mam pewność"

Przekazujemy informację Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, jak postępować w razie zalania studni podczas podtopień. Każda studnia, która została zalana, winna zostać 2-krotnie odkażona w odstępie 2 tygodni. Środek do odkażenia studni – chloraminę - można pobrać u komendanta gminnego OSP Jana Palimąki. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

Czytaj więcej: Postępowanie w razie zalania studni podczas podtopień