3.png

Aktualności

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Referent/Podinspektor/Specjalista w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki.
Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 23 października 2020 r.
Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze: Referent/Podinspektor/Specjalista w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach

WZawiślakZ ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mjr hm. Władysława Zawiślaka, harcerza Szarych Szeregów, żołnierza AK, mieszkańca gminy Zielonki.
Druh Władysław Zawiślak, rocznik 1922, do harcerstwa należał od lat 30-tych ub. wieku, podczas II wojny światowej uczestniczył w akcjach dywersyjnych, po wojnie współorganizator antykomunistycznej organizacji Polska Straż Przednia, więzień polityczny w latach 1946-1949, działacz solidarnościowy, przewodniczący krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, instruktor harcerski, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Dziękujemy za Wolność“, Krzyżem Małopolski oraz Orderem Uśmiechu, w 2009 roku laureat nagrody samorządowej gminy Zielonki za przekazywanie młodzieży gminnych szkół wiedzy o historii wojennej i powojennej; autor książek: „Wielka próba. Wspomnienia więzienne 1946–1949”, „Na jej zew... Relacje i konfrontacje po latach” oraz „Nasza rzeka. Pamiętnik pisany z pamięci”.
Nigdy nie zapomnimy wielkiej życzliwości Druha dla gminy Zielonki, pracowników centrum kultury i oświaty, za przekazywane wspomnienia, zaangażowanie się w rozwój młodzieży, zaproszenia na harcerskie i autorskie spotkania. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.


Pogrzeb mjr harcmistrza Władysława Zawiślaka odbędzie się w piątek 9 października, uroczystości pogrzebowe poprzedzi msza święta w kościele parafialnym w Bibicach o godzinie 14:00, następnie nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny.

Informujemy, że w dniach 6-9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

koronaStowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje, prawdopodobnie w listopadzie lub grudniu b.r., kolejną edycję konkursów na projekty grantowe o tematyce: „Edukacja i Ekologia”, „Lokalne Dziedzictwo Kulturowe” oraz „Publikacje”. Powyższe nabory organizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Czytaj więcej: Kolejna edycja naborów wniosków na projekty grantowe z KPK

biblioteka2

Wrzesień już od 9 lat jest miesiącem związanym z akcją Narodowe Czytanie. Co roku Biblioteka w Zielonkach wraz z filiami w Węgrzcach, Przybysławicach i Bibicach aktywnie uczestniczy w tym przedsięwzięciu. W tym roku wspólnie z mieszkańcami naszej gminy przez cały wrzesień czytaliśmy „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Czytaj więcej: Narodowe Czytanie „Balladyny” z bibliotekami w gminie Zielonki

GarlickaReferat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 01 października 2020 r. (czwartek) wykonawca zamierza rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Garlickiej w Zielonkach. Droga będzie przejezdna, jednak należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 663-348-989. Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

konferencjaTrwa Rok Pucheroka w gminie Zielonki. 25 września Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zorganizowało konferencję naukową „Pucheroki. Tradycja i współczesność” pod patronatem  Muzeum Krakowa i Wójta Gminy Zielonki, we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, jako część projektu „Rok Pucheroka w gminie Zielonki” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. To już trzecia konferencja przygotowana przez CKPiR poświęcona niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu gminy Zielonki – po zorganizowanej na 750-lecie Zielonek i poświęconej Katarzynie Gawłowej w 2010 roku i „Wyspiański wraca do Węgrzc” z 2017 roku. Konferencja odbyła się w Bibicach - uhonorowano też gościa specjalnego, bibiczanina, regionalistę, Pucheroka od lat czterdziestych XX wieku – pana Henryka Banasia - przed bibicką Izbą Regionalną zaśpiewano mu gromkie „Sto lat”. Była to okazja podziękować osobie, dzięki której w sporej mierze zwyczaj Pucheroków przetrwał.

Czytaj więcej: Naukowo o pucherokach – historia i współczesność, z nawiązaniem do przyszłości

Autobus nocny

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, na wniosek Gminy Zielonki, przywróci do funkcjonowania linie aglomeracyjne nocne 917 oraz 937 w stałym wymiarze kursów. Nocne linie powrócą w nocy z 3 na 4 października (niedziela). Jednocześnie informujemy, że w związku z budową linii tramwajowej na Górkę Narodową linia 937 pojedzie trasą objazdową: w kierunku pętli Krowodrza Górka od przystanku „Glogera" ulicami: Glogera, Pachońskiego, Wyki, Batalionu Skała AK, Krowoderskich Zuchów do pętli Krowodrza Górka (w zw. z czym może zajść konieczność korekty kursów); w kierunku gminy Zielonki trasa pozostanie bez zmian.

Zielonki Grochowalskiego

 

Referat Inwestycji Sieciowych UG Zielonki informuje, że od dnia 24 września prowadzone będą roboty drogowo-odtworzeniowe na ul. Grochowalskiego w Zielonkach. Część z zaplanowanych robót zostanie zrealizowana w ramach odtworzenia nawierzchni po wykonanej sieci wodociągowej. Na całym odcinku jezdni przewidzianej do remontu zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Wykonawca nie planuje całkowitego zamknięcia drogi w okresie wykonywanych prac, mogą jednak pojawić się czasowe utrudnienia w ruchu.

1 M21 września 2020 r. otwarta została uroczyście inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową obiektu mostowego na potoku Korzkiewka wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2133K w miejscowości Korzkiew”. To pierwsza oddana do użytku inwestycja w gminie Zielonki, na którą gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Kosztowała ponad 3 mln zł, z czego blisko 70 proc. pochodziło z FDS. W oficjalnym otwarciu uczestniczył m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Fundusz Dróg Samorządowych to fundusz, dzięki któremu w sposób rewolucyjny, a nie ewolucyjny, zmieniamy rzeczywistość polskich dróg. Ja znam tę drogę z dawnych czasów i wiem, że przez ten wąski most ciężko było przejechać, teraz będzie tu pełna dostępność, zmieści się nawet autobus – mówił minister.

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie drogi gminnej wraz z mostem w Korzkwi 

DSC08113Juromania – Święto Jury Krakowsko – Częstochowskiej w województwach małopolskim i śląskim – trwała od 18 do 20 września, a w gminie Zielonki zorganizowano ją w Korzkwi na terenie zamku i parku pod zamkiem 20 września w niedzielę.  Organizatorami byli Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej Zachariasz, Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, Zamek Korzkiew i Gmina Zielonki. Nad zabezpieczeniem gastronomicznym czuwał Ośrodek Szkoleniowo-Wychowawczy w Korzkwi. Przygotowano wiele atrakcji związanych z rycerską przeszłością tych okolic i do czego zobowiązywał tytuł imprezy „Pospolite ruszenie w Korzkwi” – m.in. inscenizowano powrót króla Władysława Jagiełły spod Grunwaldu.

Czytaj więcej: Trzecia Juromania w Korzkwi

zdjecie 2

 

W ramach realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach projektu pn. Przemoc - bądź świadomy nie zielony. PROFILAKTYKA DOBRA TAKTYKA, 15 września przy współpracy z Centrum Kultury Promocji i Rekreacji w Zielonkach odbyło się spotkanie z udziałem seniorów należących do Klubu 60+, a dotyczące profilaktyki przeciwdziałania przemocy.

Czytaj więcej: Przeciwdziałanie przemocy - spotkanie dla seniorów

zmiana trasy mpk budowa linii tramwajowejZarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że w związku z budową linii tramwajowej z pętli Krowodrza Górka na Górkę Narodową od 19. września 2020 r. (sobota) ulegnie zmianie organizacja ruchu w rejonie ul. Pleszowskiej i Opolskiej. Linie aglomeracyjne nr 207, 227, 237 oraz 297 zmierzające w kierunku pętli Krowodrza Górka skierowane zostaną na trasy objazdowe: od przystanku „Glogera” autobusy pojadą ulicami: Glogera, Pachońskiego, Wyki, Batalionu Skała AK, Krowoderskich Zuchów do pętli Krowodrza Górka. Patrz: czerwone strzałki, mapka obok. W kierunku Gminy Zielonki trasy autobusów nie ulegną zmianie.
Jednocześnie informujemy, że przystanek „Pleszowska” w kierunku al. 29-go Listopada zostanie przesunięty w kierunku ul. Prądnickiej (ok. 30 m przed skrzyżowaniem Opolska – Prądnicka).

Opolska utrudnienia w ruchu II

W nocy z 18 na 19 września zmieni się tymczasowa organizacja ruchu na 250-metrowym odcinku ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Pleszowską w kierunku zachodnim (Bronowic). Do grudnia zamknięta będzie północna jezdnia arterii - dwustronny ruch kołowy będzie się odbywał tylko trzema pasami jezdni południowej. Utrudnienia w ruchu związane będą z budową tramwaju do Górki Narodowej – rozpocznie się budowa sieci ciepłowniczej, a następnie tunelu wzdłuż ul. Opolskiej. Za: www.krakow.pl

Wykonawca inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S52 odcinek Północna Obwodnica Krakowa: Węzeł Modlnica - Węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)” informuje o wprowadzeniu od 22 września 2020 roku czasowej zmiany organizacji ruchu na ul. Do Prochowni w Węgrzcach. W tym dniu od godziny 9.00 droga zostanie zamknięta dla ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.
Zawiadomienie o czasowej zmianie organizacji ruchu - pobierz plik
Projekt czasowej zmiany  organizacji ruchu - pobierz plik 

napodskalu28 września rozpoczną się roboty związane z budową chodnika na ul. Na Podskalu w Zielonkach. W związku z powyższym na ww. drodze występować będą utrudnienia. Nie przewiduje się jej całkowitego zamknięcia. Roboty zaplanowane są do końca października. Ze względu na warunki atmosferyczne, termin może ulec wydłużeniu.