Projekt2.png

Zagrożenie powodziowe

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 23.06.2021 do godz. 02:00 dnia 24.06.2021
Obszar: Zlewnie: Soły od kaskady zbiorników, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Czarnej, Wisłoki, Wisłoka, Sanu, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły  (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: gwałtowne wzrosty stanów wody

Zjawisko: Gwałtowne wzrosty stanów wody.
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 22.06.2021 do godz. 03:00 dnia 23.06.2021
Obszar: zlewnie: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Brenia, Czarnej, Wisłoki, Koprzywianki, Łęgu, Wisłoka, Sanu, Kamiennej, Wieprza, Bugu po Krzyczew oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 50%

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: gwałtowne wzrosty stanów wody - zmiana

Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.05.2021 do godz. 15:00 dnia 19.05.2021
Obszar: Rzeka Wisła od ujścia Przemszy po ujście Dunajca (małopolskie)
Przebieg: Na Wiśle w wyniku przemieszczania się fali wezbraniowej spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. Miejscami prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych na odcinku od ujścia Przemszy po ujście Dunajca.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Zjawisko: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.05.2021 do godz. 17:00 dnia 18.05.2021
Obszar: zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (małopolskie)
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:30 dnia 14.05.2021 do godz. 09:00 dnia 15.05.2021
Obszar: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy.
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czytaj więcej: Informacja o niebezpiecznym zjawisku: gwałtowne wzrosty stanów wody