2.png

Komunikacja

roboty drogowezmniZarząd Transportu Publicznego w Krakowie poinformował, iż w związku z remontem drogi powiatowej nr 2133 K w miejscowościach Maszyce, Smardzowice, Cianowice (Małe), Niebyła, Świńczów od 31 marca 2021 r. (środa) wystąpią utrudnienia dla linii 267 na odcinku od przystanku „Grębynice Mogiełki" do pętli autobusowej „Smardzowice Remiza". Prace rozpoczną się w rejonie pętli autobusowej w Smardzowicach od remontu chodnika,  modernizacja obejmie też nawierzchnię jezdni, pobocza i perony przystankowe. Roboty będą prowadzone przy ruchu wahadłowym kierowanym ręcznie. Po ich zakończeniu, w godzinach popołudniowych przywracana będzie pełna przejezdność jezdni.

Czytaj więcej: Utrudnienia drogowe oraz zmiany w organizacji ruchu dla linii autobusowej nr 267 w związku z...

roboty drogowezmniNa podstawie komunikatu Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie informujemy, iż od 29 marca 2021 r. (poniedziałek) w ramach przebudowy dróg powiatowych relacji Węgrzce - Batowice  rozpoczną się prace na ul. Karola Wojtyły w Batowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wspólną do przystanku „Batowice Dłubnia". Przewidziany jest ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub kierowany ręcznie w godzinach większego natężenia.  W związku z tym, mogą wystąpić utrudnienia w przejeździe dla autobusów linii: 250, 260 i 270.

Autobus nocny

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, na wniosek Gminy Zielonki, przywróci do funkcjonowania linie aglomeracyjne nocne 917 oraz 937 w stałym wymiarze kursów. Nocne linie powrócą w nocy z 3 na 4 października (niedziela). Jednocześnie informujemy, że w związku z budową linii tramwajowej na Górkę Narodową linia 937 pojedzie trasą objazdową: w kierunku pętli Krowodrza Górka od przystanku „Glogera" ulicami: Glogera, Pachońskiego, Wyki, Batalionu Skała AK, Krowoderskich Zuchów do pętli Krowodrza Górka (w zw. z czym może zajść konieczność korekty kursów); w kierunku gminy Zielonki trasa pozostanie bez zmian.