wywies flageW celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia. Więcej informacji TUTAJ

Mała i duża modernizacjaDo 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. europobierz plik

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D – pobierz plik

 

projekt 4.00Epidemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że aktualnie niewielu z nas czuje się bezpiecznie. Konsekwencje obecnej sytuacji odczujemy zapewne wszyscy, niezależnie od stanowiska. Być może konieczna będzie zmiana pracy lub przekwalifikowanie? A może wystarczy nauczyć się biegłej obsługi komputera, żeby móc pracować zdanie?
Zmiany mogą przerażać nawet największych optymistów. W trudnym zawodowo czasie warto sięgnąć po pomoc specjalisty i porozmawiać z doradcą zawodowym bez wychodzenia z domu. Doradca pomoże Ci poczuć się bezpiecznie i da Ci wskazówki, jak odnaleźć się w nowej sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo, dzięki zdalnym szkoleniom zdobędziesz nowe umiejętności bez wychodzenia z domu.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Czytaj więcej: Pracujesz? Wzmocnij swoje kompetencje – doradztwo i szkolenia online

autyzm 01b2-go kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (ang. World Autism Awareness Day, WAAD) zwany także Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Z tej okazji Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacja Wspólnota Nadziei - Farma Życia wspólnie zachęcają do włączenia się w akcję promowania otwartości, empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu.
Akceptacja dla różnorodności i odmienności rozwojowej, przeciwdziałanie izolacji, dyskryminacji i łamaniu praw osób z autyzmem, tworzenie przyjaznego rozumiejącego otoczenia społecznego to cele akcji którą dzisiaj inicjujemy.
ZROZUM, POMÓŻ, AKCEPTUJ! #AuTYzmZROZUMIESZ? #mamAuTYzm
Zachęcamy do śledzenia profilu Oddziału Małopolskiego PFRON na Facebook`u, gdzie będą pojawiać się kolejne informacje dotyczące kampanii: https://www.facebook.com/MalopolskiPFRON/

Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział w Krakowie w związku z wystąpieniem koronawirusa (COVID – 19), informuje Rolników o możliwości korzystania z materiałów popularyzatorskich znajdujących się na stronie krus.gov.pl (filmy, broszury, ulotki, plakaty) i portalu informacyjnym KRUS. Ponadto pod adresem prewencja.krus.gov.pl, został zamieszczony kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Jednocześnie zacheca się do korzystania z działań prewencyjnych realizowanych przez OR KRUS w Krakowie, które nie wymagają bezpośredniego udziału Rolników. Szczególowe informacje TUTAJ