Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodów z pracy oraz umów zleceń. Ulga obejmuje podatników w wieku do 26 lat. W Małopolsce skorzysta na tym nawet 188 tysięcy osób. To nie koniec korzystnych zmian podatkowych. Wszyscy podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, niezależnie od wieku, od października br. skorzystają z niższej stawki PIT 17% oraz ponad dwukrotnie wyższych kosztów uzyskania przychodu. POBIERZ

Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego publikujemy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Mokrzyckiego działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S52, odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)"  POBIERZ

Na prośbę Marszałka Województwa Małopolskiego publikujemy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Mokrzyckiego działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi dla zaprojektowania i budowy drogi ekspresowej S52, odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)"  POBIERZ