Projekt2.png

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 28 września 2017 r. do 5 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

Czytaj więcej: Informacja na temat konsultacji projektu  ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami...

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXVI/53/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku – Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 25 maja 2017 roku  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw...

Sprawozdanie z konsultacji społecznych na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. - pobierz plik 

Wójt Gminy Zielonki podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Nr XXIV/3/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. - WEJDŹ