panorama2.png

Wójt Gminy Zielonki informuje, że od dnia 9 października 2018 r. do 15 października 2018 r. trwają konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XLI/74/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmiany Statutów Gminy Zielonki, Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 19 września 2018 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki.
Z propozycjami zmian można zapoznać się:

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki

Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348 t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 755 ), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zielonki”.

Projekt założeń do planu określa:

Czytaj więcej: Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię...

Konsultacje odbędą się w dniach od 28 września do 5 października 2017 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które będzie można zgłaszać do dnia 5 października 2017 roku. Uwagi do Programu można wysłać pocztą, złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Projekt Programu Współpracy - pobierz plik (*pdf)
Formularz zgłaszania uwag - pobierz plik (doc)

Czytaj więcej: Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz...