1.png

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował, że 2 lipca zostały zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wytyczne do pobrania: link.

Szanowni Państwo!

W zawiązku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), Wójt Gminy Zielonki oferuje pomoc podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w postaci możliwości uzyskania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. Na indywidualny wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (w tym również wynajmującego nieruchomość), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może:
- odroczyć termin zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych,
- rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych,
- odroczyć lub rozłożyć na raty termin płatności przyszłych rat podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych.

Czytaj więcej: Pomoc w spłacie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Szczegółowe informacje: link.

Od piątku 15 maja br. Klienci PGNiG Obrót Detaliczny znów mogą załatwiać swoje sprawy w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta (BOK). Spółka podjęła decyzję o otwarciu większości ze swoich ponad 130 placówek. Wyjątkiem są m.in. BOK-i w województwie śląskim, które ze względu na aktualną sytuację epidemiczną pozostaną tymczasowo zamknięte. Z uwagi na wciąż istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem, w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny będą obowiązywać szczególne środki bezpieczeństwa. Liczba Klientów, przebywających w danym biurze musi odpowiadać liczbie czynnych stanowisk. Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w indywidualne środki ochrony, tj. maseczki, rękawiczki i przyłbice, a Klientom udostępnione zostały płyny do obowiązkowej dezynfekcji rąk. Na stanowiskach związanych z obsługą zainstalowano specjalne ekrany ze szkła akrylowego. Ponadto wyznaczono specjalne strefy poruszania się dla Klientów (poprzez wyznaczenie linii lub ustawienie barierek). Kolejkomaty i infokioski zostały wyłączone, usunięto ulotki oraz zamknięte zostały miejsca zabaw dla dzieci. W trosce o bezpieczeństwo dla Klientów przygotowane zostały długopisy, które po użyciu będą wrzucone do specjalnych skrzynek, a po całym dniu trafią do dezynfekcji, by mogły być użyte następnego dnia.

Czytaj więcej: PGNiG - Biura Obsługi Klienta wznowiły działalność